Firmast

Aigren OÜ on 2002. aastal kohalikul erakapitalil asutatud firma.

Ettevõtte on spetsialiseerunud teede ja platside ehitusele, ehitusmaterjalide kaevandamisele ja tootmisele (liiv, kruus, killustik, sõelmed), operaatoritega ehitusmasinate rendile, lammutustööde teostamisele, kaeve- ja mullatöödele, teetööde ja territooriumite aastaringsele hoolduskoristusele, veo-ja transporditeenusele, välitrasside ehitusele, maaparandustöödele.

Ettevõtte eesmärk on:

  • olla usaldusväärne partner, pakkuda kõrgekvaliteedilist tööd soodsate hindadega;
  • pakkuda klientidele (firmad kui erakliendid) korrektset teenust tehniliselt korras, erinevate lisaseadmetega ja funktsioonidega mehhanismidega ning oma mehhanisme hästi tundvate operaatoritega;
  • operatiivne teenindus, paindlikkus kliendi soovide täitmisel ja aktiivne suhtlemine kliendiga;
  • pidev masinapargi uuendamine ja täiendamine.

Kõigilt oma endistelt, praegustelt ja tulevastelt klientidelt ootame tagasisidet, olgu see siis positiivne või negatiivne. Seda selleks, et oskaksime paremini oma operaatoreid motiveerida või siis suunata, et osutada Teile kvaliteetset ja efektiivset teenust ka tulevikus.

Edukat koostööd soovides
Meelis Kibena

Aigren OÜ kvaliteedi-, keskkonna-,  töötervishoiu- ja tööohutuspoliitika

Aigren OÜ põhitegevuseks on kruusa kaevandamine,kaeve- ja mullatööd, teede ja platside ehitus, maaparandustööd ning autotranspordi teostamine.

TÖÖTAME KLIENDIKESKSELT

Me hoolime oma klientidest ning jälgime klientide ja kõigi koostööpartnerite tagasisidet meie tegevustele, parendame pidevalt oma süsteemi.

EHITAME TÄHTAEGSELT

Me peame kinni kokkulepitud tähtaegadest.

TÖÖTAME TARGALT

Me õpime pidevalt, koolitame oma töötajaid elukestvalt ja järjepidevalt.

TÖÖTAME NÕUETEKOHASELT

Me töötame vastavalt seadustele, kliendi ja muudele nõuetele.

TÖÖTAME KESKKONNASÕBRALIKULT

Jälgime oma töös igal hetkel, et ei kahjustaks ümbritsevat keskkonda ning viime vajadusel tegevustesse parendavaid tegevusi.

TÖÖTAJATE VIGASTUSTE JA PÕDURUSE VÄLTIMINE

Hindame riske ja algatame kohe korrigeerivaid tegevusi.

 

Juhatuse liige

Meelis Kibena

17.01.2016