Lammutustööd

- Hüdrohaamri teenus (rokson)

- Materjalide, külmunud pinnase purustamine hüdrovasaraga

- Ehitiste ja rajatiste osaline või täielik lammutamine

- Lammutusjäätmete äravedu ja utiliseerimine

- Matrejalide sõelumine